نمایش مطالب با برچسب آموزش artcam

نحوه استفاده ابزار join vector در نرم افزار artcam: این ابزار 4 عملکرد مختلف در اختیار ما قرار می دهد و جهت فراخوانی آن می توان از طریق منو گزینه vector را انتخاب کرده و سپس وارد زیر منو join گردیم. همچنین می توان مستقیما از طریق آیکن های میانبر ، این ابزار را فراخوانی کنیم که برای این منظور می توان بر روی آیکن join...

۲۰ آذر ۱۳۹۵ , ساعت ۱۷:۵۷

ثبت یک دیدگاه

2,066 بازدید

بررسی کارکرد ابزار Marge در نرم افزار آرت کم: ابزار های این دسته را می توان از طریق منو و شاخه vector و سپس گزینه Marge فراخوانی نمود، که این زیر منو دارای چندین دستورالعمل و هر یک عملکرد خاصی را دارد. همچنین این ابزارها را می توان مستقیما از طریق آیکن های موجود در منو فراخوانی کرد که مطابق تصویر کافی است بر روی آیکن...

۲۰ آذر ۱۳۹۵ , ساعت ۱۳:۲۰

ثبت یک دیدگاه

854 بازدید

ابزار Node Editing در آرتکم جهت تغییر شکل وکتورها: با استفاده از ابزار Node Editing در نرم افزار artcam می توان بر روی وکتور رسم شده تغییراتی را اعمال نمود که این عملیات با استفاده از نقاط تشکیل دهنده وکتور صورت می گیرد. به عبارت دیگر با استفاده از این ابزار می توان از طریق اعمال تغییر در نقاط تشکیل دهنده هر وکتور شکل آن...

۱۳ آذر ۱۳۹۵ , ساعت ۱۶:۵۷

ثبت یک دیدگاه

1,519 بازدید

ایجاد قرینه با Mirror Object در نرم افزار آرتکم: با استفاده از ابزار Mirror Object می توان از وکتور رسم شده قرینه هایی در راستای بالا، پایین، چپ، راست و ... ایجاد نمود. جهت بررسی بیشتر در مورد عملکرد این ابزار با استفاده از ابزار Create Star یک ستاره رسم می کنیم و سپس آن را انتخاب می نماییم . اکنون بر روی ابزار Mirror...

۱۰ آذر ۱۳۹۵ , ساعت ۲۱:۳۵

ثبت یک دیدگاه

1,275 بازدید

ابزار Offset Vector جهت ایجاد دو شکل مشابه در آرتکم : با استفاده از این ابزار می توان از وکتور رسم شده در نرم افزار آرتکم Artcam یک تصویر مشابه ایجاد کرد و تغییرات لازم را بر حسب نیاز در آن ایجاد نمود. جهت استفاده از این ابزار ابتدا با استفاده از ابزار Rectangle یک مربع و یا مستطیل رسم کنید و سپس مطابق تصویر...

۵ آذر ۱۳۹۵ , ساعت ۰:۱۴

ثبت یک دیدگاه

1,011 بازدید

گرد کردن گوشه های وکتور در نرم افزار آرتکم: در برخی از پروژه ها نیاز است که گوشه های شکسته و دارای زاویه را به صورت قوس تبدیل کنیم که قوس های ایجاد شده می توانند حالت های مختلفی داشته باشند. جهت انجام این مورد می توان از ابزار Fillet Vector  استفاده نمود. در واقع با استفاده از این ابزار می توان گوشه های تیز...

۴ آذر ۱۳۹۵ , ساعت ۲۱:۰۷

ثبت یک دیدگاه

1,294 بازدید

کپی object در امتداد منحنی در نرم افزار artcam آرتکم: یکی دیگر از ابزارهای کاربردی در نرم افزار آرتکمartcam  ابزار Pase along curve می باشد که با استفاده از این ابزار می توان هر المانی را در امتداد یک منحنی کپی نمود. که در ادامه عملکرد این ابزار را با یک مثال شرح می دهیم. ابتدا با استفاده از ابزار star  یک ستاره رسم می کنیم...

۴ آذر ۱۳۹۵ , ساعت ۱۷:۳۷

ثبت یک دیدگاه

1,300 بازدید

Top