فیلم آموزش تصویری آرتکم artcam 2017

تومان32,000

نرم افزار آرتکم یکی از ابزار های حرفه ای است که به طور تخصصی جهت طراحی، مدل‌سازی و برنامه‌نویسی ماشین آلات cnc تراش در صنایع چوب‌کاری طراحی شده است. توسط نرم افزار آرتکم می توان بسیاری از طرح های مختلف و پیچیده ای را به صورت کاملا حرفه ای طراحی نمود و همچنین می توان توسط این نرم افزار مدل ها و طرح های سه بعدی را نیز ویرایش کرد.

دسته:

توضیحات

با توجه به قابلیت ها بسیار زیاد نرم افزار آرتکم، استفاده از این نرم افزار روز به روز در حال گسترش است، که برای همین منظور آموزش جامعی از نرم افزار آرتکم توسط مجله صنعتی آرنیوس آماده شده که می تواند دیده کلی و مقدماتی را جهت شروع یادگیری نرم افزار آرتکم به شما ارائه دهد.

 

در ادامه می توانید سر فصل های آموزشی این مجموعه را ملاحضه کنید:

 • فصل اول:
  – مقدمه ای در مورد نرم افزار آرتکم
  – جایگاه نرم افزار آرتکم در صنعت ماشین آلات cnc

 

 • فصل دوم: بررسی واسط های کاربری برنامه
  – معرفی قسمت های مختلف محیط کاری نرم افزار ، شرح منوها
  – بررسی کاربرد new model و new project
  – بررسی پنجره پرکاربرد project

 

 • فصل سوم: آشنایی با نحوه ایجاد یک پروژه
  – شامل آموزش نحوه ایجاد پروژه
  – بررسی تفاوت بین یک پروژه و یک مدل
  – بررسی روش های مختلف ایجاد یک پروژه
  – بررسی نحوه فراخوانی پروژه های از پیش ذخیره شده

 

 • فصل چهارم: مدیریت و ذخیره سازی پروژه ها
  – بررسی نحوه مدیریت و ذخیره سازی پروژه ها
  – بررسی نماد های مختلف در نرم افزار آرتکم
  – بررسی زیر مجموعه vector در پنل project

 

 • فصل پنجم: نحوه ایجاد یک مدل
  – تعریف مدل در نرم افزار آرتکم
  – بررسی فایل هایی که می توان به عنوان مدل استفاده کرد
  – نحوه پیکربندی کادر new model

 

 • فصل ششم: بررسی جزئیات مربوط به مدل ها
  – بررسی انواع مدل هایی که می توان ایجاد نمود
  – بررسی فرمت های مختلف تصاویر در نرم افزار آرتکم
  – بررسی مفهوم برخی از فرمت های تصاویر در نرم افزار آرتکم
  – بررسی اجزاء پنجره set model size

 

 • فصل هفتم: انجام پروژه عملی با face wizard
  – آموزش نحوه ساخت یک مدل با استفاده از face wizard
  – بررسی کاربرد face wizard در ساختار تصاویر سه بعدی
  – آموزش مرحله به مرحله ساخت تصاویر سه بعدی با استفاده از face wizard

 

 • فصل هشتم: تنظیمات option در نرم افزار آرتکم
  – نحوه فراخوانی پنجره option
  – بررسی امکانات مختلف در پنجره option
  – نحوه تنظیم کردن پارامترها و گروه های مختلف در پنجره option

 

 • فصل نهم: بررسی دیگر تنظیمات گروه option
  – شامل تنظیمات text default
  – تنظیمات Drawing option
  – تنظیمات Miscellaneous
  – تنظیمات preview Relief
  – تنظیمات Auto Recover Setting
  – تنظیمات ۳D-view , 2D-view

 

 • فصل دهم: نحوه کار با طرح های دو بعدی و لایه های bitmap
  – بررسی ساختار و محیط دو بعدی
  – بررسی ساختار پنل project
  – بررسی ساختار لایه ها
  – بررسی فرمت های قابل استفاده
  – نحوه کار با Bitmap Layer ها
  – بررسی پنجره تنظیمات مربوط به Bitmap ها
  – نحوه سه بعدی کردن تصاویر دو بعدی

 

 • فصل یازدهم: نحوه مدیریت و ویرایش Bitmap ها
  – بررسی پنل و ابزارهای بخش Design Tools و کاربرد آنها
  – بررسی امکانات زیر مجموعه color
  – بررسی کاربرد Ruduse Number of Color در تصاویر Bitmap

 

 • فصل دوازدهم: نحوه استفاده از لایه ها و تصاویری از نوع وکتور
  – تعریف تصاویر وکتور
  – بررسی ساختار لایه های وکتور
  – نحوه فراخوانی وکتورها و کار بر روی آن ها
  – بررسی فرمت های قابل استفاده برای لایه های وکتور
  – بررسی پنل تنظیمات مربوط به لایه های وکتور

 

 • فصل سیزدهم: نحوه مدیریت و کنترل وکتورها
  – بررسی مفهوم و کاربرد Selective در کنترل وکتورها
  – مدیریت وکتورها از طریق پنجره Project
  – بررسی پنل تنظیمات مربوط به لایه های وکتور
  – بررسی پارامترهای وکتور در پنجره project

 

 • فصل چهاردهم: مبحث Snap در وکتورها
  – بررسی کاربرد ربایش یا Snap در آرتکم
  – نحوه انجام ترسیماتی از نوع وکتور بر روی لایه ها
  – نحوه مدیریت Snap از طریق پنل Project
  – بررسی وضعیت نماد های مختلف بر روی مکان نما
  – مروری بر امکانات پنل تنظیمات وکتور
  – بررسی کاربرد ابزارهای پنل Design Tools و نحوه کار با آن

 

 • فصل پانزدهم: بررسی ابزارهای Draw
  – ابزار Polyline
  – ابزار Rectangle
  – ابزار Ellipse
  – ابزار Circle
  – ابزار Polygons
  – ابزار Star
  – ابزار Arcs

 

 • فصل شانزدهم: نحوه ویرایش ترسیمات وکتور
  – استفاده از ابزار Polyline و مدیریت آن
  – استفاده از ابزار Circle و مدیریت آن
  – نحوه تثبیت اشکال رسم شده
  – نحوه فراخوانی ابزار Node Editing
  – کاربرد و نحوه استفاده از ابزار Node Editing
  – حالت ها و دستورات مختلف ابزار Node Editing

 

 • فصل هفدهم: نحوه استفاده از ابزار های Text
  – کاربرد استفاده از ابزار Text در cnc
  – بررسی خصوصیت و ویژگی های ابزار Text
  – نحوه فراخوانی ابزار Text و نحوه ویرایش آن
  – بررسی پنل تنظیمات ابزار Text و تشریح گروه های مختلف آن

 

 • فصل هجدهم: نحوه ساخت Toolpath های دو بعدی
  – بررسی مفهوم Toolpath ها و انواع آنها
  – گروه های مختلف Toolpath ها
  – معرفی ابزار create profile toolpath
  – معرفی ابزار create Fluting Toolpath
  – معرفی ابزار create Area Clearance Toolpath
  – معرفی ابزار create V-Bit Carving Toolpath
  – معرفی ابزار create Bevel Carving Toolpath
  – معرفی ابزار create Smart Engraving  Toolpath
  – معرفی ابزار create DrillingToolpath

 

 • فصل نوزدهم: نحوه ساخت Toolpath های دو بعدی
  – آموزش حوه ساخت Toolpathهای دو بعدی
  – نحوه پیکربندی Toolpath دو بعدی
  – معرفی ابزار create Inlay Toolpath
  – معرفی ابزار create Raised Round Toolpath
  – معرفی ابزار create Texture Toolpath
  – معرفی ابزار create Drill Bnak Toolpath
  – معرفی ابزار create 2D Machining Wizard

 

 • فصل بیستم: ساخت Toolpath های سه بعدی
  – آموزش نحوه ساخت Toolpath های سه بعدی
  – نحوه پیکربندی ابزارهای مربوط به toolpath های سه بعدی
  – معرفی ابزار create Machine Relief Toolpath
  – معرفی ابزار create Feature Machining Toolpath
  – معرفی ابزار create Z Level Roughing Toolpath
  – معرفی ابزار create Texture Toolpath
  – معرفی ابزار create Laser Machining Toolpath
  – معرفی ابزار create 3D Cut Out Toolpath
  – معرفی ابزار create 3D Rest Machining Toolpath
  – معرفی گروه Simulation

 

 • فصل بیست و یکم: معرفی و بررسی ابزارهای Tool Database
  – معرفی کاربرد جعبه  Tool Database
  – نحوه دسترسی به جعبه  Tool Database
  – بررسی نحوه دسترسی به ابزارهای برشکاری در آرتکم
  – معرفی ابزارهای تراشکاری و برشکاری در پنل  Tool Database
  – بررسی توضیحات مربوط به ابزارهای برشکاری در Tool Database
  – نحوه کار با پارامترهای پنل Tool Database

 

 • فصل بیست و دوم: ذخیره سازی Toolpath ها
  – بررسی مزیت و کاربرد ذخیره سازی Toolpath ها
  – معرفی روش های مختلف ذخیره سازی Toolpath ها
  – معرفی قسمت های مختلف پنجره Save Toolpath
  – استفاده از یک Toolpath و پیکربندی و دخیره سازی آن

 

 • فصل بیست و سوم: شبیه سازی مدل ها توسط Toolpath ها 
  – انجام یک پروژه عملی و شبیه سازی یک مدل وکتور با استفاده از Toolpathها
  – معرفی برخی ابزارهای محیط سه بعدی
  – معرفی قسمت های مختلف ابزار Toolpath های مورد استفاده
  – بررسی تغییرات ایجاد شده در پنل project
  – بررسی نحوه انجام Simulation یا شبیه سازی
  – انجام شبیه سازی مدل رسم شده

 

 • فصل بیست و چهارم: شبیه سازی مدل ها با استفاده از Toolpath ها
  – بررسی مباحث مربوط به Toolpath های سه بعدی
  – انجام یک پروژه عملی جهت استفاده از Toolpath های سه بعدی
  – انتخاب یکی از گزینه های Toolpath های سه بعدی و انجام تنظیمات آن
  – اجرای شبیه سازی بر روی مدل ایجاد شده
  – بررسی کنترل های قابل انجام بر روی عملیات شبیه سازی
  – نحوه انجام مدیریت بر روی عملیات شبیه سازی

 

ویدیوهای ما 

 

 

 

 

 

 

مشاهده تمام نمونه ویدیوهای ما در آپارات [کلیک کنید ] 

توضیحات تکمیلی

کیفیت

Mp4 – full HD با کیفیت صوت و صدای بالا

سطح آموزش

آموزش پیکربندی محیط نرم افزار

هم نیاز

فیلم آموزش تصویری آرتکم arctam سطح A

نحوه دریافت

در قالب DVD – جهت رهگیری مرسوله پس از سفارش از طریق منو فروشگاه در قسمت بالای وب سایت رهگیری بفرمایید

شما شاید این را هم دوست داشته باشید