آرشیو موضوع : هلدر و ابزار تراشکاری

بخش ششم - معرفی هلدرها و ابزارهای تراشکاری: برای بسیاری از صنعتگران ممکن پیش آمده باشد که بخواهند اقدام به ساخت ابزارگیر مخروطی برای ابزارهای تراشکاری کنند که در این قسمت نحوه ساخت و تراشکاری این ابزارگیرها مورد بررسی قرار می گیرد. هلدرها و ابزار آلات تراشکاری و همچنین اینسرت ها انواع و مدل های مختلفی دارند که هر یک در زمینه ی خاصی مورد استفاده...

۷ شهریور ۱۳۹۵ , ساعت ۲۱:۰۹

ثبت یک دیدگاه

718 بازدید

بخش پنجم - معرفی هلدرها و ابزارهای تراشکاری: در این قسمت نیز ساختمان هندسی و نحوه عملکرد ابزارهای برشکاری و هلدرها و اینسرت ها مورد تحلیل قرار می گیرد. هلدرها و ابزار آلات تراشکاری و همچنین اینسرت ها انواع و مدل های مختلفی دارند که هر یک در زمینه ی خاصی مورد استفاده قرار می گیرند. هلدر به عنوان یک نگهدارنده است که اینسرت و...

۷ شهریور ۱۳۹۵ , ساعت ۲۰:۵۰

ثبت یک دیدگاه

664 بازدید

بخش چهارم - معرفی هلدرها و ابزارهای تراشکاری: بررسی ساختمان مکانیکی و نحوه عملکرد هلدرها و ابزارهای برش که در فرایند فرزکاری و تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرند. هلدرها و ابزار آلات تراشکاری و همچنین اینسرت ها انواع و مدل های مختلفی دارند که هر یک در زمینه ی خاصی مورد استفاده قرار می گیرند. هلدر به عنوان یک نگهدارنده است که اینسرت و...

۷ شهریور ۱۳۹۵ , ساعت ۲۰:۳۶

۲ نظر

484 بازدید

بخش سوم - معرفی هلدرها و ابزارهای تراشکاری: مروری کلی بر ابزارها و اینسرت ها و هلدر های بکار رفته در فرایند تراشکاری و فرزکاری. هلدرها و ابزار آلات تراشکاری و همچنین اینسرت ها انواع و مدل های مختلفی دارند که هر یک در زمینه ی خاصی مورد استفاده قرار می گیرند. هلدر به عنوان یک نگهدارنده است که اینسرت و یا ابزار تراشکاری را بر...

۷ شهریور ۱۳۹۵ , ساعت ۲۰:۲۴

ثبت یک دیدگاه

450 بازدید

بخش دوم - معرفی هلدرها و ابزارهای تراشکاری: بررسی نقد و تحلیل ابزارگیرها و بررسی عملکرد آن ها در برابر برخی از ابزارهای تراشکاری و اینسرت ها. هلدرها و ابزار آلات تراشکاری و همچنین اینسرت ها انواع و مدل های مختلفی دارند که هر یک در زمینه ی خاصی مورد استفاده قرار می گیرند. هلدر به عنوان یک نگهدارنده است که اینسرت و یا ابزار تراشکاری...

۷ شهریور ۱۳۹۵ , ساعت ۲۰:۱۳

ثبت یک دیدگاه

436 بازدید

بخش اول - معرفی هلدرها و ابزارهای تراشکاری: هلدرها و ابزار آلات تراشکاری و همچنین اینسرت ها انواع و مدل های مختلفی دارند که هر یک در زمینه ی خاصی مورد استفاده قرار می گیرند. هلدر به عنوان یک نگهدارنده است که اینسرت و یا ابزار تراشکاری را بر روی خود نگه می دارد. هلدرها، ابزارهای تراشکاری و اینسرت ها هر یک برای کاربرد خاصی...

۷ شهریور ۱۳۹۵ , ساعت ۲۰:۰۱

ثبت یک دیدگاه

524 بازدید

Top