بخش ششم – معرفی هلدرها و ابزارهای تراشکاری

بخش ششم - معرفی هلدرها و ابزارهای تراشکاری

بخش ششم – معرفی هلدرها و ابزارهای تراشکاری: برای بسیاری از صنعتگران ممکن پیش آمده باشد که بخواهند اقدام به ساخت ابزارگیر مخروطی برای ابزارهای تراشکاری کنند که در این قسمت نحوه ساخت و تراشکاری این ابزارگیرها مورد بررسی قرار می گیرد.

هلدرها و ابزار آلات تراشکاری و همچنین اینسرت ها انواع و مدل های مختلفی دارند که هر یک در زمینه ی خاصی مورد استفاده قرار می گیرند. هلدر به عنوان یک نگهدارنده است که اینسرت و یا ابزار تراشکاری را بر روی خود نگه می دارد. هلدرها، ابزارهای تراشکاری و اینسرت ها هر یک برای کاربرد خاصی مورد استفاده قرار می گیرند و می توانند نوع خاصی از برش را بر روی قطعه کار ایجاد کنند.

هلدر در حالت کلی به دو دسته داخل تراش و رو تراش تقسیم بندی می شوند و همچنین اینسرت ها نیز در سایزها و کاربرد های گوناگونی تقسیم بندی می گردند. برخی از انواع هلدرهای تراشکاری عبارتند از هلدر های داخل تراش، روتراش و مستقیم، شیار زنی، گاه زنی، هلدر های اینسرت سرامیک خور و …

در قسمت ششم این ویدئوی آموزشی که به زبان انگلیسی است برخی از نمونه های مختلف هلدرها و اینسرت ها مورد بررسی قرار می گیرد و به دلیل فنی و تصویری بدون به راحتی قابل درک و فهم است. در ادامه برخی از تصاویر این ویدئو را مشاهده می کنید:

[su_custom_gallery source=”media: 1927,1928,1929,1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938″ limit=”12″ link=”lightbox” title=”never”]

جهت دانلود این ویدئو لطفا لینک زیر را مشاهده نمایید

[restrict paid=”true”][wpfilebase tag=file id=115/][/restrict]

مطالعه کنید: اصول دستگاه سنگ زنی


بخش پنجم – معرفی هلدرها و ابزارهای تراشکاری

بخش پنجم - معرفی هلدرها و ابزارهای تراشکاری

بخش پنجم – معرفی هلدرها و ابزارهای تراشکاری: در این قسمت نیز ساختمان هندسی و نحوه عملکرد ابزارهای برشکاری و هلدرها و اینسرت ها مورد تحلیل قرار می گیرد. هلدرها و ابزار آلات تراشکاری و همچنین اینسرت ها انواع و مدل های مختلفی دارند که هر یک در زمینه ی خاصی مورد استفاده قرار می گیرند. هلدر به عنوان یک نگهدارنده است که اینسرت و یا ابزار تراشکاری را بر روی خود نگه می دارد. هلدرها، ابزارهای تراشکاری و اینسرت ها هر یک برای کاربرد خاصی مورد استفاده قرار می گیرند و می توانند نوع خاصی از برش را بر روی قطعه کار ایجاد کنند.

هلدر در حالت کلی به دو دسته داخل تراش و رو تراش تقسیم بندی می شوند و همچنین اینسرت ها نیز در سایزها و کاربرد های گوناگونی تقسیم بندی می گردند. برخی از انواع هلدرهای تراشکاری عبارتند از هلدر های داخل تراش، روتراش و مستقیم، شیار زنی، گاه زنی، هلدر های اینسرت سرامیک خور و …

در قسمت پنجم این ویدئوی آموزشی که به زبان انگلیسی است برخی از نمونه های مختلف هلدرها و اینسرت ها مورد بررسی قرار می گیرد و به دلیل فنی و تصویری بدون به راحتی قابل درک و فهم است. در ادامه برخی از تصاویر این ویدئو را مشاهده می کنید:

[su_custom_gallery source=”media: 1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,1919,1920,1921,1922,1923,1924″ limit=”13″ link=”lightbox” title=”never”]

جهت دانلود این ویدئو لطفا لینک زیر را مشاهده نمایید

[restrict paid=”true”][wpfilebase tag=file id=114/][/restrict]

مطالعه کنید: ساختمان فرز cnc


بخش چهارم – معرفی هلدرها و ابزارهای تراشکاری

بخش چهارم - معرفی هلدرها و ابزارهای تراشکاری

بخش چهارم – معرفی هلدرها و ابزارهای تراشکاری: بررسی ساختمان مکانیکی و نحوه عملکرد هلدرها و ابزارهای برش که در فرایند فرزکاری و تراشکاری مورد استفاده قرار می گیرند. هلدرها و ابزار آلات تراشکاری و همچنین اینسرت ها انواع و مدل های مختلفی دارند که هر یک در زمینه ی خاصی مورد استفاده قرار می گیرند. هلدر به عنوان یک نگهدارنده است که اینسرت و یا ابزار تراشکاری را بر روی خود نگه می دارد. هلدرها، ابزارهای تراشکاری و اینسرت ها هر یک برای کاربرد خاصی مورد استفاده قرار می گیرند و می توانند نوع خاصی از برش را بر روی قطعه کار ایجاد کنند.

هلدر در حالت کلی به دو دسته داخل تراش و رو تراش تقسیم بندی می شوند و همچنین اینسرت ها نیز در سایزها و کاربرد های گوناگونی تقسیم بندی می گردند. برخی از انواع هلدرهای تراشکاری عبارتند از هلدر های داخل تراش، روتراش و مستقیم، شیار زنی، گاه زنی، هلدر های اینسرت سرامیک خور و …

در قسمت چهارم این ویدئوی آموزشی که به زبان انگلیسی است برخی از نمونه های مختلف هلدرها و اینسرت ها مورد بررسی قرار می گیرد و به دلیل فنی و تصویری بدون به راحتی قابل درک و فهم است. در ادامه برخی از تصاویر این ویدئو را مشاهده می کنید:

[su_custom_gallery source=”media: 1896,1897,1898,1899,1900,1901,1902,1903,1904,1905,1906,1907,1908,1909″ limit=”14″ link=”lightbox” title=”never”]

جهت دانلود این ویدئو لطفا لینک زیر را مشاهده نمایید

[restrict paid=”true”][wpfilebase tag=file id=113/][/restrict]


بخش سوم – معرفی هلدرها و ابزارهای تراشکاری

بخش سوم - معرفی هلدرها و ابزارهای تراشکاری

بخش سوم – معرفی هلدرها و ابزارهای تراشکاری: مروری کلی بر ابزارها و اینسرت ها و هلدر های بکار رفته در فرایند تراشکاری و فرزکاری. هلدرها و ابزار آلات تراشکاری و همچنین اینسرت ها انواع و مدل های مختلفی دارند که هر یک در زمینه ی خاصی مورد استفاده قرار می گیرند. هلدر به عنوان یک نگهدارنده است که اینسرت و یا ابزار تراشکاری را بر روی خود نگه می دارد. هلدرها، ابزارهای تراشکاری و اینسرت ها هر یک برای کاربرد خاصی مورد استفاده قرار می گیرند و می توانند نوع خاصی از برش را بر روی قطعه کار ایجاد کنند.

هلدر در حالت کلی به دو دسته داخل تراش و رو تراش تقسیم بندی می شوند و همچنین اینسرت ها نیز در سایزها و کاربرد های گوناگونی تقسیم بندی می گردند. برخی از انواع هلدرهای تراشکاری عبارتند از هلدر های داخل تراش، روتراش و مستقیم، شیار زنی، گاه زنی، هلدر های اینسرت سرامیک خور و …

در قسمت سوم این ویدئوی آموزشی که به زبان انگلیسی است برخی از نمونه های مختلف هلدرها و اینسرت ها مورد بررسی قرار می گیرد و به دلیل فنی و تصویری بدون به راحتی قابل درک و فهم است. در ادامه برخی از تصاویر این ویدئو را مشاهده می کنید:

[su_custom_gallery source=”media: 1878,1879,1880,1881,1882,1883,1884,1885,1886,1887,1888,1889″ limit=”12″ link=”lightbox” title=”never”]

جهت دانلود این ویدئو لطفا لینک زیر را مشاهده نمایید

[restrict paid=”true”][wpfilebase tag=file id=112/][/restrict]

مطالعه کنید: ماشین آلات خم کاری


بخش دوم – معرفی هلدرها و ابزارهای تراشکاری

بخش دوم - معرفی هلدرها و ابزارهای تراشکاری

بخش دوم – معرفی هلدرها و ابزارهای تراشکاری: بررسی نقد و تحلیل ابزارگیرها و بررسی عملکرد آن ها در برابر برخی از ابزارهای تراشکاری و اینسرت ها. هلدرها و ابزار آلات تراشکاری و همچنین اینسرت ها انواع و مدل های مختلفی دارند که هر یک در زمینه ی خاصی مورد استفاده قرار می گیرند. هلدر به عنوان یک نگهدارنده است که اینسرت و یا ابزار تراشکاری را بر روی خود نگه می دارد. هلدرها، ابزارهای تراشکاری و اینسرت ها هر یک برای کاربرد خاصی مورد استفاده قرار می گیرند و می توانند نوع خاصی از برش را بر روی قطعه کار ایجاد کنند.

هلدر در حالت کلی به دو دسته داخل تراش و رو تراش تقسیم بندی می شوند و همچنین اینسرت ها نیز در سایزها و کاربرد های گوناگونی تقسیم بندی می گردند. برخی از انواع هلدرهای تراشکاری عبارتند از هلدر های داخل تراش، روتراش و مستقیم، شیار زنی، گاه زنی، هلدر های اینسرت سرامیک خور و …

در قسمت دوم این ویدئوی آموزشی که به زبان انگلیسی است برخی از نمونه های مختلف هلدرها و اینسرت ها مورد بررسی قرار می گیرد و به دلیل فنی و تصویری بدون به راحتی قابل درک و فهم است. در ادامه برخی از تصاویر این ویدئو را مشاهده می کنید:

[su_custom_gallery source=”media: 1856,1857,1858,1859,1860,1861,1862,1863,1864,1866,1867,1868,1869,1872,1873″ limit=”15″ link=”lightbox” title=”never”]

جهت دانلود این ویدئو لطفا لینک زیر را مشاهده نمایید

[restrict paid=”true”][wpfilebase tag=file id=111/][/restrict]

مطالعه کنید: ابزار سوراخکاری و دریل


 

بخش اول – معرفی هلدرها و ابزارهای تراشکاری

بخش اول - معرفی هلدرها و ابزارهای تراشکاری

بخش اول – معرفی هلدرها و ابزارهای تراشکاری: هلدرها و ابزار آلات تراشکاری و همچنین اینسرت ها انواع و مدل های مختلفی دارند که هر یک در زمینه ی خاصی مورد استفاده قرار می گیرند. هلدر به عنوان یک نگهدارنده است که اینسرت و یا ابزار تراشکاری را بر روی خود نگه می دارد. هلدرها، ابزارهای تراشکاری و اینسرت ها هر یک برای کاربرد خاصی مورد استفاده قرار می گیرند و می توانند نوع خاصی از برش را بر روی قطعه کار ایجاد کنند.

هلدر در حالت کلی به دو دسته داخل تراش و رو تراش تقسیم بندی می شوند و همچنین اینسرت ها نیز در سایزها و کاربرد های گوناگونی تقسیم بندی می گردند. برخی از انواع هلدرهای تراشکاری عبارتند از هلدر های داخل تراش، روتراش و مستقیم، شیار زنی، گاه زنی، هلدر های اینسرت سرامیک خور و …

در قسمت اول این ویدئوی آموزشی که به زبان انگلیسی است برخی از نمونه های مختلف هلدرها و اینسرت ها مورد بررسی قرار می گیرد و به دلیل فنی و تصویری بدون به راحتی قابل درک و فهم است. در ادامه برخی از تصاویر این ویدئو را مشاهده می کنید:

[su_custom_gallery source=”media: 1839,1840,1841,1842,1843,1844,1845,1846,1847,1848,1849,1850,1851″ limit=”13″ link=”lightbox” title=”never”]

جهت دانلود این ویدئو لطفا لینک زیر را مشاهده نمایید

[restrict paid=”true”][wpfilebase tag=file id=110/][/restrict]

مطالعه کنید: معرفی ابزار برش چوب