دستگاه فرز cnc – بررسی و تحلیل عملیات سوراخکاری و برشکاری

دستگاه فرز cnc - بررسی و تحلیل عملیات سوراخکاری و برشکاری

دستگاه فرز cnc – بررسی و تحلیل عملیات سوراخکاری و برشکاری ( Drilling, Tapping, and Boring ): در این فیلم آموزشی که به زبان لاتین است مباحث بسیاری از جمله آناتومی دستگاه فرز ، سیستم کارکرد دستگاه، سیستم ابزارگیر دستگاه و سایر مشخصه های دستگاه فرز سی ان سی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. و به دلیل توضیح پارامترها به صورت تصویری و فنی کاملا قابل فهم و درک است.

این فیلم شامل قسمت نهم مباحث مربوطه است، در ادامه می توانید برخی از تصاویر مربوط به این ویدئو را مشاهده کنید

[su_custom_gallery source=”media: 1791,1792,1793,1794,1795,1796,1797,1798,1799,1800″ limit=”10″ link=”lightbox” title=”never”]

جهت دانلود این ویدئو لطفا لینک زیر را مشاهده نمایید

[restrict paid=”true”][wpfilebase tag=file id=106/][/restrict]

مطالعه کنید:  آموزش ساخت سی ان سی روتر قسمت سوم – cnc


دستگاه فرز cnc – نحوه انتخاب و استفاده از ابزار مناسب

دستگاه فرز cnc - نحوه انتخاب و استفاده از ابزار مناسب

دستگاه فرز cnc – نحوه انتخاب و استفاده از ابزار مناسب ( Choosing & Using Endmills ) : در این فیلم آموزشی که به زبان لاتین است مباحث بسیاری از جمله آناتومی دستگاه فرز ، سیستم کارکرد دستگاه، سیستم ابزارگیر دستگاه و سایر مشخصه های دستگاه فرز سی ان سی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. و به دلیل توضیح پارامترها به صورت تصویری و فنی کاملا قابل فهم و درک است.

این فیلم شامل قسمت هشتم مباحث مربوطه است، در ادامه می توانید برخی از تصاویر مربوط به این ویدئو را مشاهده کنید

[su_custom_gallery source=”media: 1781,1782,1783,1784,1785,1786,1787,1788,1789″ limit=”9″ link=”lightbox” title=”never”]

جهت دانلود این ویدئو لطفا لینک زیر را مشاهده نمایید

[restrict paid=”true”][wpfilebase tag=file id=105/][/restrict]

مطالعه کنید: آموزش ساخت سی ان سی روتر قسمت دوم – cnc


دستگاه فرز cnc – بررسی عملکرد ظاهری ابزارها Face Milling

دستگاه فرز cnc - بررسی عملکرد ظاهری ابزارها Face Milling

دستگاه فرز cnc – بررسی عملکرد ظاهری ابزارها Face Milling : در این فیلم آموزشی که به زبان لاتین است مباحث بسیاری از جمله آناتومی دستگاه فرز ، سیستم کارکرد دستگاه، سیستم ابزارگیر دستگاه و سایر مشخصه های دستگاه فرز سی ان سی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. و به دلیل توضیح پارامترها به صورت تصویری و فنی کاملا قابل فهم و درک است.

این فیلم شامل قسمت هفتم مباحث مربوطه است، در ادامه می توانید برخی از تصاویر مربوط به این ویدئو را مشاهده کنید

[su_custom_gallery source=”media: 1771,1772,1773,1774,1775,1776,1777,1778,1779″ limit=”9″ link=”lightbox” title=”never”]

جهت دانلود این ویدئو لطفا لینک زیر را مشاهده نمایید

[restrict paid=”true”][wpfilebase tag=file id=104/][/restrict]

مطالعه کنید: آموزش ساخت سی ان سی روتر قسمت اول – cnc


دستگاه فرز cnc – بررسی عملکرد ابزارگیری و نحوه کارکرد آنها

دستگاه فرز cnc - بررسی عملکرد ابزارگیری و نحوه کارکرد آنها

دستگاه فرز cnc – بررسی عملکرد ابزارگیری و نحوه کارکرد آنها ( Tool Holding ) : در این فیلم آموزشی که به زبان لاتین است مباحث بسیاری از جمله آناتومی دستگاه فرز ، سیستم کارکرد دستگاه، سیستم ابزارگیر دستگاه و سایر مشخصه های دستگاه فرز سی ان سی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. و به دلیل توضیح پارامترها به صورت تصویری و فنی کاملا قابل فهم و درک است.

این فیلم شامل قسمت ششم مباحث مربوطه است، در ادامه می توانید برخی از تصاویر مربوط به این ویدئو را مشاهده کنید

[su_custom_gallery source=”media: 1761,1762,1763,1764,1765,1766,1767,1768,1769″ limit=”9″ link=”lightbox” title=”never”]

جهت دانلود این ویدئو لطفا لینک زیر را مشاهده نمایید

[restrict paid=”true”][wpfilebase tag=file id=103/][/restrict]

مطالعه کنید: بخش ششم – معرفی هلدرها و ابزارهای تراشکاری


دستگاه فرز cnc – بررسی عملکرد جانمایی و موقعیت یابی دستگاه

دستگاه فرز cnc - بررسی عملکرد جانمایی و موقعیت یابی دستگاه

دستگاه فرز cnc – بررسی عملکرد جانمایی و موقعیت یابی دستگاه ( Work Locating ) : در این فیلم آموزشی که به زبان لاتین است مباحث بسیاری از جمله آناتومی دستگاه فرز ، سیستم کارکرد دستگاه، سیستم ابزارگیر دستگاه و سایر مشخصه های دستگاه فرز سی ان سی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. و به دلیل توضیح پارامترها به صورت تصویری و فنی کاملا قابل فهم و درک است.

این فیلم شامل قسمت پنجم مباحث مربوطه است، در ادامه می توانید برخی از تصاویر مربوط به این ویدئو را مشاهده کنید

[su_custom_gallery source=”media: 1750,1751,1752,1753,1754,1755,1756,1757,1758,1759″ limit=”10″ link=”lightbox” title=”never”]

جهت دانلود این ویدئو لطفا لینک زیر را مشاهده نمایید

[restrict paid=”true”][wpfilebase tag=file id=102/][/restrict]

مطالعه کنید: بخش پنجم – معرفی هلدرها و ابزارهای تراشکاری


دستگاه فرز cnc – بررسی کارکرد هولدینگ دستگاه Work Holding

دستگاه فرز cnc - بررسی کارکرد هولدینگ دستگاه Work Holding

دستگاه فرز cnc – بررسی کارکرد هولدینگ دستگاه Work Holding : در این فیلم آموزشی که به زبان لاتین است مباحث بسیاری از جمله آناتومی دستگاه فرز ، سیستم کارکرد دستگاه، سیستم ابزارگیر دستگاه و سایر مشخصه های دستگاه فرز سی ان سی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. و به دلیل توضیح پارامترها به صورت تصویری و فنی کاملا قابل فهم و درک است.

این فیلم شامل قسمت چهارم مباحث مربوطه است، در ادامه می توانید برخی از تصاویر مربوط به این ویدئو را مشاهده کنید

[su_custom_gallery source=”media: 1739,1740,1741,1742,1743,1744,1745,1746,1747,1748″ limit=”10″ link=”lightbox” title=”never”]

جهت دانلود این ویدئو لطفا لینک زیر را مشاهده نمایید

[restrict paid=”true”][wpfilebase tag=file id=101/][/restrict]

مطالعه کنید: بخش چهارم – معرفی هلدرها و ابزارهای تراشکاری


دستگاه فرز cnc – بررسی عملیات فرزکاری CNC Mill Operation

دستگاه فرز cnc - بررسی عملیات فرزکاری CNC Mill Operation

دستگاه فرز cnc – بررسی عملیات فرزکاری CNC Mill Operation : در این فیلم آموزشی که به زبان لاتین است مباحث بسیاری از جمله آناتومی دستگاه فرز ، سیستم کارکرد دستگاه، سیستم ابزارگیر دستگاه و سایر مشخصه های دستگاه فرز سی ان سی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. و به دلیل توضیح پارامترها به صورت تصویری و فنی کاملا قابل فهم و درک است.

این فیلم شامل قسمت سوم مباحث مربوطه است، در ادامه می توانید برخی از تصاویر مربوط به این ویدئو را مشاهده کنید

[su_custom_gallery source=”media: 1729,1730,1731,1732,1733,1734,1735,1736,1737″ limit=”9″ link=”lightbox” title=”never”]

جهت دانلود این ویدئو لطفا لینک زیر را مشاهده نمایید

[restrict paid=”true”][wpfilebase tag=file id=100/][/restrict]

مطالعه کنید: بخش سوم – معرفی هلدرها و ابزارهای تراشکاری